Informacja dotycząca stypendium fundacji ABB Jürgena Dormanna 2020 - zmiana terminu składania aplikacji

Informujemy wszystkich zainteresowanych studentów I roku, że termin składania dokumentów wymaganych w tegorocznej edycji konkursu o stypendium fundacji ABB Jürgena Dormanna  został przedłużony do końca maja. Ze względu na ograniczenia związane z trwającą epidemią koronawirusa nie odbędzie się planowane wcześniej bezpośrednie spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Informacje dotyczące dokumentów potwierdzających przychody na członka rodziny można uzyskać w u Pani mgr inż. Jadwigi Toporkiewicz z Sekcji Socjalnej (foszczka@agh.edu.pl). Potwierdzenie wyników nauki należy uzyskać zdalnie od osoby zajmującej się sprawami danego kierunku w Dziekanacie Wydziału. Inne informacje, dotyczące spraw związanych ze stypendium, można uzyskać od Pani Anny Curyło z Fundacji ABB JDF (anna.curylo@pl.abb.com) lub u Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB JDF, Pana dr. hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl).

Informacje podstawowe na temat tegorocznej edycji konkursu można znaleźć w komunikacie z 9. marca 2020:

https://www.eaiib.agh.edu.pl/fundacja-abb-jurgena-dormanna-stypendia-dla-wybitnych-studentow/