Fundacja ABB Jürgena Dormanna – stypendia dla wybitnych studentów

Fundacja ABB Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W tym roku, po raz kolejny, w drodze konkursu wyłonionych zostanie trzech studentów pierwszego roku, wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich umiejętności w gronie profesjonalistów.

Oferta stypendialna jest skierowana do studentów trzech wydziałów AGH, w tym również studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Co daje stypendium ABB JDF?

  • 15 880 zł rocznie
  • Opiekę Mentora
  • Możliwość odbycia stażu w ABB w Krakowie
  • Uczestnictwo w Programie Global English

      … łatwiejszy start po studiach

Warunki uzyskania stypendium:

  • Średnia ocen powyżej 4,0 po pierwszym semestrze
  • Przychód na członka rodziny nieprzekraczający 2.200 zł brutto miesięcznie
  • Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz świadectwo maturalne z wysoką średnią będą dodatkowym atutem.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Komplet niżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych należy składać okresie od 16 do 31 marca 2020 roku w Sekcji Socjalnej Dziekanatu Wydziału EAIiIB:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Socjalnej Dziekanatu – budynek B1, p. 26, Pani mgr inż. Jadwiga Toporkiewicz (foszczka@agh.edu.pl, tel. 12 617 4170) lub u Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB Jürgena Dormanna, Pana dr. hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl).

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z przedstawicielami Fundacji ABB dla studentów zainteresowanych złożeniem aplikacji. Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie podana na stronie internetowej Wydziału.