Informacja dotyczącą elektronicznego składania wniosków o stypendium fundacji ABB Jürgena Dormanna

W związku z trwającym stanem epidemii oraz wynikającym z tego przedłużeniem terminu składania wniosków o stypendium fundacji ABB Jürgena Dormanna informujemy, że wymagany komplet dokumentów można przesłać w formie zeskanowanych dokumentów na adres Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB JDF, Pana dr. hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl), w terminie do 29. maja 2020 roku (ostatni dzień roboczy miesiąca). Skany dobrej jakości (w plikach graficznych lub PDF) powinny być spakowane do jednego pliku załącznika o nazwie ‘Imię_Nazwisko.zip’, nie przekraczającego 20 MB.

Alternatywną formą bezkontaktowego złożenia dokumentów jest ich przesłanie przesyłką poleconą na adres Biura Dziekana Wydziału EAIiIB, z dopiskiem na kopercie „Stypendium ABB JDF”. Informację o wysłaniu dokumentów w taki sposób, wraz z datą ich wysyłki, prosimy przesłać na wyżej podany adres e-mail.


Informacje podstawowe na temat tegorocznej edycji konkursu można znaleźć w komunikacie z 9. marca 2020:

https://www.eaiib.agh.edu.pl/fundacja-abb-jurgena-dormanna-stypendia-dla-wybitnych-studentow/