Miło nam poinformować, że projekt DeepImplant pod kierownictwem pracownika naszego wydziału – dr inż. Marka Wodzińskiego – został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XIII. Projekt „Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość” zostanie dofinansowany kwotą 1 500 000 PLN. Program LIDER jest dedykowany dla wybitnych młodych naukowców na realizację zaawansowanych projektów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Celem projektu będzie opracowanie metod oraz gotowego oprogramowania do automatycznego projektowania spersonalizowanych implantów czaszkowych dla osób po wypadkach komunikacyjnych lub innych źródłach ubytków czaszkowych. W ramach projektu powstaną dedykowane algorytmy uczenia głębokiego oraz oprogramowanie służące do projektowania modeli gotowych do druku 3-D i ich wizualizacji w mieszanej rzeczywistości.

W skład trzonu zespołu projektowego wchodzi: dr inż. Marek Wodziński, dr inż. Daria Hemmerling oraz mgr inż. Mateusz Danioł. W ramach projektu zostaną również ogłoszone konkursy na stanowiska badawcze dla studentów i doktorantów.

Warto wspomnieć, że to już drugi projekt LIDER na naszym wydziale – pierwszy został przyznany dr inż. Darii Hemmerling na badania dotyczące diagnostyki i oceny stanu chorób neurodegeneracyjnych.

Serdecznie gratulujemy!