Fundacja ABB Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W tym roku, po raz kolejny, w drodze konkursu wyłonionych zostanie trzech studentów pierwszego roku, wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich umiejętności w gronie profesjonalistów.

Oferta stypendialna jest skierowana do studentów czterech wydziałów AGH, w tym również studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Co daje stypendium ABB JDF?

 • 15 880 zł rocznie
 • Opiekę Mentora
 • Możliwość odbycia stażu w ABB w Krakowie
 • Uczestnictwo w Programie Global English i łatwiejszy start po studiach

Warunki uzyskania stypendium:

 • Średnia ocen powyżej 4,0 po pierwszym semestrze
 • Przychód na członka rodziny nie przekraczający 2.200 zł miesięcznie
 • Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz świadectwo maturalne z wysoką średnią będą dodatkowym atutem.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Komplet niżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych (dostępne do pobrania w wersji elektronicznej), należy złożyć drogą mailową na adres foszczka@agh.edu.pl w okresie od 15 do 31 marca 2023 roku, w temacie wpisując „Fundacja ABB JDF” i własne nazwisko:

 • wniosek o przyznanie Stypendium ABB JDF w roku akademickim 2022/2023;
 • wypełniony w języku angielskim dokument Application Package 3.0.doc;
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny;
 • oświadczenie o średniej ocen;
 • wypełnione pozostałe dokumenty w języku polskim;
 • jedna fotografia paszportowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Socjalnej Dziekanatu – budynek B1, p. 26, Pani mgr inż. Jadwiga Toporkiewicz (foszczka@agh.edu.pl, tel. 12 617 4170) lub u Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB Jürgena Dormanna, Pana dr. hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl).

W razie dużej liczby zapytań zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Fundacji ABB dla studentów zainteresowanych złożeniem aplikacji (bezpośrednie lub online). W takim przypadku, informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie podana na stronie internetowej Wydziału.

 

Załączniki do pobrania i wypełnienia: