Studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim po uzyskaniu miejsca u Koordynatora umowy składają dokumenty do Koordynatora Wydziałowego do  17 października 2022.

Należy dostarczyć  ankietę  rekrutacyjną, certyfikat językowy oraz w przypadku studentów otrzymujących stypendium socjalne – decyzję
Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego, a w przypadku studentów niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady wyjazdu http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/