Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 07 października 2022r. w ramach Działania 12 Projektu IDUB zostaje otwarty program na dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych – Badawcza Ścieżka Kształcenia.

Regulamin konkursu i kryteria oceny (w załączeniu), znajdują się również na stronie:
https://www.agh.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/dzialania/

Wnioski składa się w systemie informatycznym poprzez stronę:
https://wnioski.idub.agh.edu.pl/.

W roku akademickim 2022/2023:

Maksymalna kwota dofinansowania:
•    projektów dyplomowych 5 000,- PLN
•    prac dyplomowych 7 000,- PLN.

Wysokość miesięcznego dodatku dla opiekunów
•    projektów dyplomowych 300,- PLN
•    prac dyplomowych 500,- PLN.

Termin składania wniosków: do 10 listopada 2022r.