Możliwe jest złożenie wniosku o członkostwo w programie ambasadorów uniwersyteckich NVIDIA DLI: https://www.nvidia.com/en-in/deep-learning-ai/education/ambassador-program/

Program Ambasadorów Uniwersyteckich Deep Learning Institute (DLI) zapewnia szkolenia i zasoby umożliwiające prowadzenie praktycznych warsztatów DLI dla wykładowców uniwersyteckich, studentów i naukowców bez ponoszenia żadnych kosztów.

Nagroda za szkolenie i certyfikację:

– Bezpłatny certyfikat instruktora DLI o wartości 1000 USD;
– Formalne włączenie do programów DLI University Ambassador oraz Certified Instructor Programs.

Warsztaty DLI i promocja treści:

– Możliwość prowadzenia bezpłatnych szkoleń w zakresie Deep Learningu dla swojej społeczności akademickiej w różnych warunkach (od sali naukowej po konferencje naukowe) o wartości do 500 USD na studenta.
– Bezpłatny dostęp do sprawdzonych, gotowych treści i platformy szkoleniowej online dla warsztatów Deep Learning Institue.
– Możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów (np. cateringu i/lub podróży) do 500 USD na jedno wydarzenie.
– Wsparcie promocyjne NVIDIA dla warsztatów DLI, działań badawczych i prezentacji na konferencjach naukowych.
– Ambassador Workshop Event Kit – dostęp do zestawu warsztatowego, który zawiera materiały szkoleniowe oraz materiały promocyjne warsztatów.
– Upominki i koszulki NVIDIA dla uczestników wydarzenia – w zależności od dostępności).

A ponadto:

– Bezpłatny dostęp do treści DLI, wczesny dostęp do nowych zestawów dydaktycznych oraz darmowych, opartych na chmurze platform GPU dla studentów.
– Ambasadorzy mogą zakupić warsztaty DLI ze zniżką i odsprzedać/przeprowadzić je dla klientów komercyjnych.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.nvidia.com/en-in/deep-learning-ai/education/ambassador-program/#apply