W ramach gali jubileuszowego XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „Kopalnia Diamentów AGH” dla najlepszego wydziału, z którego wywodzi się największa liczba laureatów konkursu.

Nagrodzone zostały następujące wydziały:

I nagroda – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
II nagroda – Wydział oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
III nagroda – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

Ustanowiona z okazji jubileuszu 20-lecia konkursu „Diamenty AGH” specjalna nagroda „Kopalnia Diamentów AGH” przyznawana jest wydziałom co pięć lat.

W tegorocznej edycji konkursu „Diamenty AGH” I miejsce – w kategorii prace teoretyczne, nagrodę główna otrzymała Pani mgr inż. Julia Machnio, za pracę:
„MRI data segmentation with deep learning using large-scale computing”
Promotorami byli Panowie dr inż. Tomasz Pięciak oraz dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (WI)

Pani Juli Machnio serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.
Panom Promotorom również serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w promowaniu przyszłych absolwentów.