XLIII OOWEE

14 lutego 2020 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się centralny etap pisemny XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). W wydarzeniu weźmie udział ponad 600 uczniów reprezentujących szkoły średnie z całej Polski.

Pisemny etap OOWEE przygotowuje kadra naukowa AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z 50 zadaniami testowymi. W ten sposób wyłonionych zostanie 16 najlepszych uczestników w każdej grupie tematycznej: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej, elektroniki i informatyki medycznej, informatycznej.

Ostatni etap olimpiady (zadania praktyczne i finał) odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest organizatorem OOWEE – największej i najstarszej tego typu olimpiady dotyczącej nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Organizowane rokrocznie wydarzenie jest wyjątkowe m.in. ze względu na:

  • ogólnokrajowy zasięg (aktywizuje kilkadziesiąt szkół średnich),
  • część pisemną oraz praktyczną,
  • dużą liczbę uczestników,
  • realną współpracę środowiska naukowego z kadrą szkół średnich (etap praktyczny realizowany jest przez AGH wespół z wybraną szkołą średnią).

Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który składa się z części praktycznej i ustnej.

OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Szczegółowe informacje