Wyniki konkursu " Studenckie koła naukowe tworzą innowacje "

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu prowadzonego w ramach II edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wśród laureatów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację swoich projektów i badań, znalazło się Koło Naukowe „BioMedical Imaging”
z projektem: „Rekonstrukcja obrazu cefalometrycznego na podstawie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego”.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” to inicjatywa, która ma na celu m.in. wsparcie działalności studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, transferu wyników badań i prac do sfery gospodarczej,  nabywania kompetencji miękkich,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • pomocy w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności,
     usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej.

W tym roku minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 106 projektów na łączną kwotę 5 746 326,29 zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców. Maksymalna kwota dofinansowania projektu/badań to 70 tys. zł.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!