Wyniki konkursu prac dyplomowych Engineer 4 Science 2022

Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute Sp. z o. o. działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, pragną poinformować, że w ramach Konkursu Engineer 4 Science 2022, jury złożone z przedstawicieli Uczelni, przedstawicieli firmy Intel oraz IEEE wyłoniło najlepsze Prace Dyplomowe zrealizowane na Wydziale:
„Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning” autorstwa inż. Julii Machnio zrealizowana pod opieką dr. inż. Tomasza Pieciaka.

Dodatkowo wyróżniono następujące Prace:
„Projektowanie dławika dla przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie” autorstwa inż. Piotra Puskarczyka zrealizowana pod opieką dr. inż. Andrzeja Mondzika,
„Analiza MES odkształcalności i wytrzymałości kompozytów  biomimetycznych inspirowanych pancerzami skorupiaków” autorstwa inż. Karoliny Gocyk zrealizowana pod opieką dr. inż. Karola Grynia.

Pragniemy wyrazić uznanie dla Koordynatora Konkursu: dr. inż. Macieja Kuniewskiego za doskonałą koordynację konkursu, wniesiony wkład i zaangażowanie oraz wzorową współpracę z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i w/w firmami.


Ponadto pragniemy docenić zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej oraz wniesiony wkład merytoryczny przez pracowników naukowych: dr. inż. Józefa Roehricha, prof. Jakuba Furgałę. Doświadczenie, dojrzałość oraz wysoki poziom kompetencji reprezentantów Uczelni są wartościami budującymi jej renomę jako innowacyjnej jednostki naukowo-badawczej w otoczeniu zewnętrznym. Wierzymy, że wysokie standardy będą sprzyjały nawiązywaniu i utrzymaniu współpracy z Partnerami z Przemysłu oraz inicjowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Gratulujemy Promotorom oraz Studentom podejmowania ambitnych wyzwań, dążenia do doskonałości inżynierskiej oraz wspierania utalentowanych studentów. Widzimy, że działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona przez Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w istotny sposób buduje polski potencjał naukowo-badawczy.

Załącznik: pobierz plik .pdf