Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa

Miło nam poinformować, że absolwenci naszego Wydziału Panowie mgr inż. Krzysztof Woźny, oraz mgr inż. Fabian Bogusz,
otrzymali nagrody I stopnia w konkursie o Nagrodę Siemensa.

Pan Krzysztof Woźny otrzymał nagrodę w zakresie ELEKTROTECHNIKA za pracę magisterską pt.:
“Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej”
promotorem pracy był dr inż. Andrzej Firlit

Pan Fabian Bogusz otrzymał nagrodę w zakresie AUTOMATYKA I ROBOTYKA za pracę magisterską pt.:
“Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu”
promotorem pracy był dr inż. Tomasz Pięciak

Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-Konkursu-o-Nagrode-Siemensa

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.