Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH

Rada Wydziału

jest ciałem kolegialnym, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako jej przewodniczący,
 • prodziekani,
 • nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, albo przedstawiciele tej grupy wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą,
 • przedstawiciele pozostałych grup społeczności akademickiej wydziału, wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.

Rada Wydziału rozpatruje każdą sprawę, którą uzna za istotną dla Uczelni i Wydziału. Szczegółowe kompetencje Rady Wydziału określa art. 22 Statutu AGH.


Imienny wykaz członków Rady Wydziału EAIiIB można znaleźć tutaj.


W ramach Rady Wydziału działają komisje i zespoły:

 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Rozwoju Naukowego
 • Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego


Spośród członków Rady Wydziału wybierani są również przedstawiciele Wydziału w Senacie AGH.


Terminy posiedzeń Rady Wydziału EAIiIB:

 • 24 stycznia 2019
 • 28 lutego 2019
 • 28 marca 2019
 • 25 kwietnia 2019
 • 30 maja 2019  23 maja 2019
 • 4 lipca 2019
 • 26 września 2019

Lista dyskusyjna

Celem usprawnienia dyskusji w żywotnych dla Wydziału sprawach uruchomiono listę dyskusyjną Rady Wydziału.

Każdy zarejestrowany członek Rady Wydziału może wysłać list na adres . Otrzymają go wszyscy pozostali zarejestrowani członkowie listy dyskusyjnej Rady Wydziału.

Zwracamy uwagę, że lista dyskusyjna jest listą zamkniętą co oznacza, że prawo do pisania na listę posiadają wyłącznie zarejestrowani członkowie Rady. Użycie niezarejestrowanego adresu e-mail spowoduje odrzucenie listu, a nadawca otrzyma powiadomienie o tym fakcie.

W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem listy lub w sprawach dopisania lub wypisania się z listy dyskusyjnej proszę kontaktować się z administratorem listy pod adresem .

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.