WYBORY WŁADZ UCZELNI

Okręgowa Komisja Wyborcza nr3
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Ogłoszenie wyborcze nr 10

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów zostały zakończone.

Wyniki głosownia w II turze wyborów:

  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (plik PDF),
  • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (plik PDF).

Ogłoszenie wyborcze nr 9

II tura głosowania do OKE odbędzie się elektronicznie w systemie vote od dzisiaj (czwartek) do jutra (piątek) do godz. 15.00.
W systemie do głosowania uruchomione zostało głosowanie w sesji “Wybory członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich” .

Link do strony z głosowaniem jest następujący: https://vote.eaiib.agh.edu.pl

Uprzejmie proszę o oddawanie głosów do dnia 2020-03-20 do godziny 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 8

Zaplanowana na wtorek (17.03.2020) II tura wyborów do OKE w formie „do urny” zostaje zawieszona. Głosowanie to ma być przeprowadzone w formie elektronicznej.

Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Ogłoszenie wyborcze nr 7

Zaplanowane w dniach 16.03 (poniedziałek) i 17.03 (wtorek) w B1, s1 w godzinach 12.00-15.00 przyjmowanie zgłoszeń do Uczelnianego Kolegium Elektorów (w grupie profesorów i profesorów Uczelni, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) oraz przyjmowanie zgłoszeń do Senatu AGH (tylko w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) zostaje zawieszone.

Zgłoszenia te proszę przysyłać w postaci skanów na adres: kduda@agh.edu.pl.

Ogłoszenie wyborcze nr 6

Wybory elektorów do OKW zostały rozstrzygnięte tylko w grupie profesorów i profesorów Uczelni (plik PDF).

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędzie się druga tura wyborów we wtorek 17.03 w B1, s.4, w godzinach 9.00-15.00.

Listy kandydatów do wyboru w drugiej turze:

  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (plik PDF),
  • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickim (plik PDF).

Według obowiązujących zapisów załącznika nr 1 do Statutu do drugiej tury w wyborach bezpośrednich na elektorów OKE przechodzą WSZYSCY kandydaci nie wybrani w pierwszej turze.

Ogłoszenie wyborcze

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupach pracowniczych odbędą się we wtorek (10.03.2020) w paw. B1, s. 4 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie wyborcze nr 5

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów Uczelni i w grupie pozostałych nauczycieli akademickich odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach 16.03 i 17.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 4

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach 16.03 i 17.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 3

Lista Kandydatów OKW – pobierz

Ogłoszenie wyborcze nr 2

W dniach od 2.03 do 5.03 w B1, s1 w godzinach 12.00-15.00 można składać wypełnione „Karty zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów”. Karty muszą być drukowane dwustronnie.

Zgłoszenia można składać w następujących grupach pracowniczych:

1. Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni (do obsadzenia 31 miejsc).

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (do obsadzenia 12 miejsc).
3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (do obsadzenia 3 miejsca).

Kandydat do OKE i osoby zgłaszające muszą być z tej samej grupy pracowniczej.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona 5.03 po godz. 15.00, a wybory odbędą się 10.03 w B1, s4 w godzinach 9.00-15.00.

Na drugiej stronie „Karty zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów” podane są wymagania wobec kandydatów.

Ordynację wyborczą Uczelni określa załącznik nr 1 do Statutu AGH z dn. 26 czerwca 2019 pt „Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących funkcje kierownicze”.

Ogłoszenie wyborcze nr 1

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego
Kolegium Elektorów odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach od
2.03 do 5.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni

1. Piotr Augustyniak
2. Jerzy Baranowski
3. Marcin Baszyński
4. Andrzej Bień
5. Krzysztof Duda
6. Józef Duda
7. Janusz Gajda
8. Marek Gorgoń
9. Paweł Gryboś
10. Adrian Horzyk
11. Joanna Jaworek-Korjakowska
12. Eliasz Kańtoch
13. Krzysztof Kasiński
14. Piotr Kmon
15. Leszek Kotulski
16. Konrad Kułakowski
17. Joanna Kwiecień
18. Antoni Ligęza
19. Piotr Maj
20. Marek Miśkowicz
21. Krzysztof Oprzędkiewicz
22. Adam Penczek
23. Adam Piłat
24. Adam Piórkowski
25. Paweł Rotter
26. Adam Sędziwy
27. Andrzej Skalski
28. Paweł Skruch
29. Andrzej Maciej Skulimowski
30. Ryszard Sroka
31. Robert Stala
32. Robert Szczygieł
33. Marcin Szpyrka
34. Piotr Szymczyk
35. Zbisław Tabor
36. Jarosław Wąs
37. Paweł Zydroń

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

1. Weronika Teresa Adrian
2. Marek Adrian
3. Piotr Bania
4. Szymon Barczentewicz
5. Piotr Burnos
6. Jędrzej Byrski
7. Wojciech Chmiel
8. Marek Długosz
9. Tomasz Drabek
10. Andrzej Firlit
11. Wacław Gawędzki
12. Joanna Grabska-Chrząstowska
13. Jakub Grela
14. Grzegorz Hayduk
15. Daria Hemmerling
16. Krystian Jobczyk
17. Ryszard Klempka
18. Radosław Klimek
19. Krzysztof Kluza
20. Rafał Kłeczek
21. Jarosław Kozik
22. Tomasz Kryjak
23. Edyta Kucharska
24. Tomasz Lerch
25. Zbigniew Marszałek
26. Andrzej Mondzik
27. Szczepan Moskwa
28. Piotr Otfinowski
29. Andrzej Ożadowicz
30. Dariusz Pałka
31. Paweł Piątek
32. Piotr Piwowar
33. Elżbieta Pociask
34. Michał Rad
35. Aleksander Skała
36. Mikołaj Skowron
37. Mirosław Socha
38. Bernadetta Stachura-Terlecka
39. Magdalena Szymczyk
40. Mateusz Ślażyński
41. Janusz Teneta

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
1. Barbara Antkiewicz
2. Katarzyna Dynak-Kozioł
3. Dorota Kaganek
4. Danuta Korzeniowska
5. Krzysztof Krawczyk
6. Anna Lubach
7. Małgorzata Matusiak
8. Wioletta Serwatka
9. Sylwia Stawarz
10. Tomasz Zięba

Karta zgłoszenia kandydata plik PDF

Karty zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów  – plik PDF

Karty zgłoszenia kandydata do Senatu AGH – plik PDF

Uchwała Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 – plik PDF

OKW-3 skład 2020-2024

 

Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Duda

 

1

mgr

Barbara

Bysiewicz-Tokarz

 

KAiR

2

dr inż.

Maciej

Garbacz

 

KAiR

3

dr inż.

Magdalena

Szymczyk

 

KBiIB

4

dr inż.

Krzysztof

Piątek

 

KEiASPE

5

dr inż.

Grzegorz

Hayduk

 

KEiASPE

6

dr inż.

Piotr

Pająk

 

KEiE

7

dr hab. inż.

Krzysztof

Duda

 

KMiE

8

dr inż.

Rafał

Kłeczek

 

KMiE

9

dr

Dariusz

Jamróz

 

KIS

10

dr

Dariusz

Pałka

 

KIS

11

mgr

Agnieszka

Kłaput

 

BAW

12

mgr inż.

Katarzyna

Heryan

 

Przedstawiciel doktorantów

13

 

Dominik

Klimek

 

Przedstawiciel studentów

14

 

Damian

Pazik

 

Przedstawiciel studentów

15

 

Małgorzata

Sosin

 

Przedstawiciel studentów

Skład Okręgowego Kolegium Elektorów
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
OKW nr 3


Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni

1. Piotr Augustyniak
2. Marcin Baszyński
3. Andrzej Bień
4. Krzysztof Duda
5. Józef Duda
6. Marek Gorgoń
7. Adrian Horzyk
8. Joanna Jaworek-Korjakowska
9. Eliasz Kańtoch
10. Krzysztof Kasiński
11. Piotr Kmon
12. Konrad Kułakowski
13. Joanna Kwiecień
14. Antoni Ligęza
15. Piotr Maj
16. Marek Miśkowicz
17. Krzysztof Oprzędkiewicz
18. Adam Penczek
19. Adam Piłat
20. Adam Piórkowski
21. Paweł Rotter
22. Adam Sędziwy
23. Paweł Skruch
24. Ryszard Sroka
25. Robert Stala
26. Robert Szczygieł
27. Marcin Szpyrka
28. Piotr Szymczyk
29. Zbisław Tabor
30. Jarosław Wąs
31. Paweł Zydroń


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

1. Szymon Barczentewicz
2. Wojciech Chmiel
3. Marek Długosz
4. Tomasz Drabek
5. Jakub Grela
6. Krzysztof Kluza
7. Edyta Kucharska
8. Szczepan Moskwa
9. Paweł Piątek
10. Aleksander Skała
11. Mikołaj Skowron
12. Janusz Teneta


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. Barbara Antkiewicz
2. Danuta Korzeniowska
3. Tomasz Zięba


Przedstawiciele studentów i doktorantów

1. Katarzyna Bąk
2. Bartosz Błażejczyk
3. Barbara Chojnowska
4. Szymon Duda
5. Katarzyna Heryan (przedstawicielka doktorantów)
6. Agata Kawalec
7. Dominik Klimek
8. Damian Pazik
9. Maria Tomasik
10. Mateusz Wiater
11. Magdalena Włodarczyk
12. Aleksandra Wołowiec