WYBORY WŁADZ UCZELNI

Okręgowa Komisja Wyborcza nr3
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 

Ogłoszenie wyborcze nr 20


Wyniki II tury wyborów w grupie profesorowie i profesorowie uczelni:

Ogłoszenie wyborcze nr 19

Wyniki wyborów w poszczególnych grupach są następujące:
  • do Senatu w grupie profesorowie i profesorowie uczelni (plik PDF),
  • do Senatu w grupie pozostali nauczyciele akademiccy (plik PDF),
  • do Kolegium Wydziału w grupie profesorowie i profesorowie uczelni (plik PDF),
  • do Kolegium Wydziału w grupie pozostali nauczyciele akademiccy (plik PDF).

Zgodnie ze Statutem AGH, Załącznik nr 1, par. 6, u. 6, cyt. „W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali WIĘCEJ NIŻ 50% ważnie oddanych głosów.” (osoby, które otrzymały dokładnie 50% nie zostały wybrane w pierwszej turze).

Druga tura odbędzie się 23.06.2020 (wtorek) w systemie vote w godzinach 9.00-15.00. Głosować będą, tylko członkowie OKE.

 

Ogłoszenie wyborcze nr 18

Wybory przedstawicieli do Senatu i członków Kolegium Wydziału, przez OKE, odbędą się 16.06.2020 (wtorek), w godzinach 9.00-15.00, w systemie vote.

 

Ogłoszenie wyborcze nr 17

Do dnia 8.06.2020 (poniedziałek) do godz. 15.00 przyjmowane będą przez OKW 3, zgłoszenia kandydatów do Kolegium Wydziału oraz przedstawicieli wydziału do Senatu w grupie profesorów i profesorów Uczelni (3 miejsca) i w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 miejsce).

Zeskanowane zgłoszenia, wg wzorów (do pobrania PDFKarta zgłoszenia kandydata do Senatu AGH; pobierz PDFKarta zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału), należy przesłać na adres kduda@agh.edu.pl.

Ze względu na pandemię, poparcie osób zgłaszających może być na osobnych stronach, tzn. np. kandydat do Senatu może przedstawić 5 kart zgłoszeń, każda podpisana przez jednego zgłaszającego.

Zgłoszenia kandydatów do Senatu i KW, które dotychczas wpłynęły (tzn. przed ogłoszeniem ich przyjmowania) są ważne.

Członkiem Senatu można być przez dwie kolejne kadencje. Jeżeli więc, wśród złożonych zgłoszeń kandydatów znajdują się osoby, które były członkami Senatu w poprzednich dwóch kadencjach, to należy wycofać zgłoszenia dla tej osoby.

 

Ogłoszenie wyborcze nr 16

Zebranie OKE odbędzie się 28.05.2020 o godz. 9.00 na platformie MS Teams.

Porządek zebrania obejmuje:
1. Wybór przewodniczącego OKE i jego zastępcy.
2. Wyłonienie kandydatów na dziekana.

Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

Ogłoszenie wyborcze nr 15

Wybory elektorów do UKE zostały rozstrzygnięte. Wyniki są podane poniżej:

– w grupie profesorów i profesorów Uczelni (plik PDF),
– w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (plik PDF).

 

Ogłoszenie wyborcze nr 14

Do Uczelnianego Kolegium Elektorów zgłoszeni zostali następujący kandydaci (zakładka “KANDYDACI DO UKE”).

Głosowanie Okręgowego Kolegium Elektorów odbędzie się 5.05.2020 (wtorek).

Ogłoszenie wyborcze nr 13

Zgodnie z uchwałą Senatu AGH z dnia 24.04.2020 r. zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostaje przedłużone do 28.04.2020 (wtorek), natomiast głosowanie odbędzie się 5.05.2020 (wtorek).

Ogłoszenie wyborcze nr 12

Zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi można składać do 24.04.2020 (piątek) do godziny 15.00.

Zgłoszenia można przysyłać na adres: kduda@agh.edu.pl.

Ogłoszenie wyborcze nr 11

Zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów Uczelni i w grupie pozostałych nauczycieli akademickich można składać do 24.04.2020 (piątek) do godziny 15.00.

Głosowanie odbędzie się 28.04.2020 (wtorek) metodą internetową.

Zgłoszenia można przysyłać na adres: kduda@agh.edu.pl.

Akceptowane są tylko skany Kart zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Dopuszczalna jest forma 5 kart złożonych osobno przez każdego zgłaszającego dla jednego kandydata w jednym pliku pdf.
Proszę nie udzielać poparcia kandydatom w postaci listów e-mail.

Ogłoszenie wyborcze nr 10

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów zostały zakończone.

Wyniki głosownia w II turze wyborów:

  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (plik PDF),
  • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (plik PDF).

Ogłoszenie wyborcze nr 9

II tura głosowania do OKE odbędzie się elektronicznie w systemie vote od dzisiaj (czwartek) do jutra (piątek) do godz. 15.00.
W systemie do głosowania uruchomione zostało głosowanie w sesji “Wybory członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich” .

Link do strony z głosowaniem jest następujący: https://vote.eaiib.agh.edu.pl

Uprzejmie proszę o oddawanie głosów do dnia 2020-03-20 do godziny 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 8

Zaplanowana na wtorek (17.03.2020) II tura wyborów do OKE w formie „do urny” zostaje zawieszona. Głosowanie to ma być przeprowadzone w formie elektronicznej.

Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Ogłoszenie wyborcze nr 7

Zaplanowane w dniach 16.03 (poniedziałek) i 17.03 (wtorek) w B1, s1 w godzinach 12.00-15.00 przyjmowanie zgłoszeń do Uczelnianego Kolegium Elektorów (w grupie profesorów i profesorów Uczelni, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) oraz przyjmowanie zgłoszeń do Senatu AGH (tylko w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) zostaje zawieszone.

Zgłoszenia te proszę przysyłać w postaci skanów na adres: kduda@agh.edu.pl.

Ogłoszenie wyborcze nr 6

Wybory elektorów do OKW zostały rozstrzygnięte tylko w grupie profesorów i profesorów Uczelni (plik PDF).

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędzie się druga tura wyborów we wtorek 17.03 w B1, s.4, w godzinach 9.00-15.00.

Listy kandydatów do wyboru w drugiej turze:

  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (plik PDF),
  • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickim (plik PDF).

Według obowiązujących zapisów załącznika nr 1 do Statutu do drugiej tury w wyborach bezpośrednich na elektorów OKE przechodzą WSZYSCY kandydaci nie wybrani w pierwszej turze.

Ogłoszenie wyborcze

Wybory do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupach pracowniczych odbędą się we wtorek (10.03.2020) w paw. B1, s. 4 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie wyborcze nr 5

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów Uczelni i w grupie pozostałych nauczycieli akademickich odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach 16.03 i 17.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 4

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach 16.03 i 17.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

Ogłoszenie wyborcze nr 3

Lista Kandydatów OKW – pobierz

Ogłoszenie wyborcze nr 2

W dniach od 2.03 do 5.03 w B1, s1 w godzinach 12.00-15.00 można składać wypełnione „Karty zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów”. Karty muszą być drukowane dwustronnie.

Zgłoszenia można składać w następujących grupach pracowniczych:

1. Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni (do obsadzenia 31 miejsc).

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (do obsadzenia 12 miejsc).
3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (do obsadzenia 3 miejsca).

Kandydat do OKE i osoby zgłaszające muszą być z tej samej grupy pracowniczej.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona 5.03 po godz. 15.00, a wybory odbędą się 10.03 w B1, s4 w godzinach 9.00-15.00.

Na drugiej stronie „Karty zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów” podane są wymagania wobec kandydatów.

Ordynację wyborczą Uczelni określa załącznik nr 1 do Statutu AGH z dn. 26 czerwca 2019 pt „Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących funkcje kierownicze”.

Ogłoszenie wyborcze nr 1

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowego
Kolegium Elektorów odbywa się w sali 1, paw. B1 w dniach od
2.03 do 5.03 w godzinach od 12:00 do 15:00.

1. Skład Komisji Wyborczej: Decyzja Dziekana nr 11/2020 – plik PDF,

2. Zasady wyborów reguluje Zarządzenie Rektora: link do Zarządzenia Rektora nr 59/2020,

3. Formularz ze zgodą na głosowanie: plik .doc do pobrania

4. Regulamin wyborów do Rad Dyscyplin ( pobierz plik PDF )

5. Lista kandydatów do RD AEE w grupie profesorów i profesorów uczelni ( pobierz plik PDF )

6. Lista osób mogących głosować do RD AEE w grupie profesorów i profesorów uczelni ( pobierz plik PDF )

7. Wyniki wyborów do RD AEE w grupie profesorów i profesorów uczelni ( pobierz plik PDF )

8. Wyniki wyborów do RD IB w grupie profesorów i profesorów uczelni ( pobierz plik PDF )

9. Wyniki wyborów do RD ITiT w grupie profesorów i profesorów uczelni ( pobierz plik PDF )

10. Do RD AEE w grupie adiunktów i asystentów wybrani zostali:

 – dr inż. Ryszard Klempka
 – dr inż. Rafał Kłeczek
 – dr inż. Piotr Gas
 – Dr inż. Waldemar Bauer

11. Do RD IB w grupie adiunktów i asystentów wybrani zostali:

 – dr inż. Andrzej Izworski
 – dr inż. Krzysztof Rzecki

12. Do RD ITiT w grupie adiunktów i asystentów wybrani zostali:

 – dr inż. Weronika Adrian
 – dr inż. Dariusz Pałka

Kandydaci do Senatu

Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni
Liczba miejsc 3

1 Piotr Augustyniak
2 Andrzej Bień
3 Konrad Kułakowski
4 Adam Piłat
5 Ryszard Sroka
6 Marcin Szpyrka
7 Jarosław Wąs

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Liczba miejsc 1

1 Jakub Grela
2 Tomasz Kryjak
3 Szczepan Moskwa

Kandydaci do Kolegium Wydziału
Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni
Liczba miejsc 12


1 Piotr Augustyniak
2 Andrzej Bielecki
3 Krzysztof Duda
4 Zbigniew Galias
5 Paweł Gryboś
6 Adrian Horzyk
7 Joanna Jaworek-Korjakowska
8 Eliasz Kańtoch
9 Krzysztof Kasiński
10 Piotr Kmon
11 Leszek Kotulski
12 Konrad Kułakowski
13 Antoni Ligęza
14 Piotr Maj
15 Marek Miśkowicz
16 Wojciech Mitkowski
17 Krzysztof Oprzędkiewicz
18 Adam Penczek
19 Adam Piłat
20 Adam Piórkowski
21 Adam Sędziwy
22 Andrzej Maciej Skulimowski
23 Robert Szczygieł
24 Piotr Szymczyk
25 Zbisław Tabor
26 Jarosław Wąs
27 Igor Wojnicki
28 Mirosław Żołądź


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Liczba miejsc 5


1 Marek Długosz
2 Jakub Grela
3 Katarzyna Grobler-Dębska
4 Ryszard Klempka
5 Radosław Klimek
6 Krzysztof Kluza
7 Rafał Kłeczek
8 Anna Kozioł
9 Krzysztof Rzecki


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Liczba miejsc 2

W grupie profesorów i profesorów Uczelni (liczba miejsc 8)
1. Piotr Augustyniak
2. Andrzej Bień
3. Marek Gorgoń
4. Adrian Horzyk
5. Konrad Kułakowski
6. Antoni Ligęza
7. Piotr Maj
8. Krzysztof Oprzędkiewicz
9. Ryszard Sroka
10. Robert Szczygieł
11. Marcin Szpyrka
12. Jarosław Wąs

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (liczba miejsc 4)
1. Szymon Barczentewicz
2. Krzysztof Kluza
3. Tomasz Kryjak
4. Szczepan Moskwa
5. Mikołaj Skowron
6. Janusz Teneta

Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie wyborów do rad dyscyplin naukowych ( zarządzenie 59/2020 oraz załącznik do zarządzenia 59/2020 )

Karta zgłoszenia kandydata plik PDF

Karty zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów  – plik PDF

Karty zgłoszenia kandydata do Senatu AGH – plik PDF

Uchwała Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 – plik PDF

OKW-3 skład 2020-2024

 

Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Duda

 

1

mgr

Barbara

Bysiewicz-Tokarz

 

KAiR

2

dr inż.

Maciej

Garbacz

 

KAiR

3

dr inż.

Magdalena

Szymczyk

 

KBiIB

4

dr inż.

Krzysztof

Piątek

 

KEiASPE

5

dr inż.

Grzegorz

Hayduk

 

KEiASPE

6

dr inż.

Piotr

Pająk

 

KEiE

7

dr hab. inż.

Krzysztof

Duda

 

KMiE

8

dr inż.

Rafał

Kłeczek

 

KMiE

9

dr

Dariusz

Jamróz

 

KIS

10

dr

Dariusz

Pałka

 

KIS

11

mgr

Agnieszka

Kłaput

 

BAW

12

mgr inż.

Katarzyna

Heryan

 

Przedstawiciel doktorantów

13

 

Dominik

Klimek

 

Przedstawiciel studentów

14

 

Damian

Pazik

 

Przedstawiciel studentów

15

 

Małgorzata

Sosin

 

Przedstawiciel studentów

Skład Okręgowego Kolegium Elektorów
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
OKW nr 3


Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni

1. Piotr Augustyniak
2. Marcin Baszyński
3. Andrzej Bień
4. Krzysztof Duda
5. Józef Duda
6. Marek Gorgoń
7. Adrian Horzyk
8. Joanna Jaworek-Korjakowska
9. Eliasz Kańtoch
10. Krzysztof Kasiński
11. Piotr Kmon
12. Konrad Kułakowski
13. Joanna Kwiecień
14. Antoni Ligęza
15. Piotr Maj
16. Marek Miśkowicz
17. Krzysztof Oprzędkiewicz
18. Adam Penczek
19. Adam Piłat
20. Adam Piórkowski
21. Paweł Rotter
22. Adam Sędziwy
23. Paweł Skruch
24. Ryszard Sroka
25. Robert Stala
26. Robert Szczygieł
27. Marcin Szpyrka
28. Piotr Szymczyk
29. Zbisław Tabor
30. Jarosław Wąs
31. Paweł Zydroń


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

1. Szymon Barczentewicz
2. Wojciech Chmiel
3. Marek Długosz
4. Tomasz Drabek
5. Jakub Grela
6. Krzysztof Kluza
7. Edyta Kucharska
8. Szczepan Moskwa
9. Paweł Piątek
10. Aleksander Skała
11. Mikołaj Skowron
12. Janusz Teneta


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. Barbara Antkiewicz
2. Danuta Korzeniowska
3. Tomasz Zięba


Przedstawiciele studentów i doktorantów

1. Katarzyna Bąk
2. Bartosz Błażejczyk
3. Barbara Chojnowska
4. Szymon Duda
5. Katarzyna Heryan (przedstawicielka doktorantów)
6. Agata Kawalec
7. Dominik Klimek
8. Damian Pazik
9. Maria Tomasik
10. Mateusz Wiater
11. Magdalena Włodarczyk
12. Aleksandra Wołowiec