Warunki rozliczenia semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 - studia stacjonarne

Szanowni Państwo Studenci Wydziału EAIiIB studiów stacjonarnych Pierwszego i Drugiego stopnia

Warunkiem rozliczenia semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 jest:

zaliczenie wszystkich przedmiotów do 15.09.2021 r. ( wpisane oceny do WD, USOS do dnia 20.09.2021 r.),

lub

deficyt punktów (dopuszczalny  15 ECTS) – wpisane oceny do WD, USOS i złożenie do dnia 30.09.2021 r. do Prodziekana od kierunku podania o zgodę na wpis na semestr zimowy z deficytem punktów.

 

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze zimowym 2021/2022 po uzyskaniu pozytywnej decyzji na złożone podanie o wpis z deficytem punktów ECTS powinni dokonać wpłaty do dnia 15 października na odpowiednie subkonto widoczne w WD, USOS.

Opłaty można dokonać dopiero, gdy w systemie będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty za powtarzany przedmiot !!!

 

Termin składania podań do Prodziekanów upływa w dniu 30.09.2021 r. – termin nieprzekraczalny !!!

Wobec studentów, którzy nie dopełnią formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.

Oryginały dokumentów można składać do skrzynki (Dokumenty dla dziekanatu). Skrzynka znajduje się przed Dziekanatem w budynku B1.