Warunki wpisu na semestr zimowy 2022/23 - studia niestacjonarne

Warunkiem rozliczenia semestru letniego 2021/2022 i wpisu na semestr zimowy 2022/23 na studiach niestacjonarnych jest:

zaliczenie wszystkich przedmiotów do 16.09.2022 r. (oceny wpisane do USOS do 21.09.2022 r.), a w przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu – złożenie podania o wpis na kolejny semestr z deficytem pkt. ECTS.

Termin składania podań: 23 września

Podania o wpis z deficytem pkt. można przesłać w formie skanu z adresu mailowego w domenie AGH na adres jasuba@agh.edu.pl lub zostawić w skrzynce na dokumenty przed Dziekanatem. Podania należy adresować do Prodziekana odpowiedzialnego za kierunek Elektrotechnika, którym jest dr hab. inż. Marcin Baszyński.

Wzory podań: https://www.eaiib.agh.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/

Dopuszczalny deficyt punktowy umożliwiający wpis na kolejny semestr: 13 ECTS.

Podania o wpis z deficytem pkt. ECTS składa się co semestr, w przypadku jeśli deficyt nadal występuje.

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze zimowym 2022/2023 powinni dokonać wpłaty za powtarzanie przedmiotu wyłącznie po wprowadzeniu naliczenia za ten przedmiot do USOS. Naliczenia będą wprowadzane po rozpatrzeniu podania o wpis z deficytem pkt. ECTS.

Termin płatności czesnego za sem. zimowy 2022/2023: 30 września

Proszę dokonać wpłaty, gdy w USOS będzie wprowadzone naliczenie czesnego za semestr zimowy 2022/23.

Wobec studentów, którzy nie dopełnią powyższych formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.