Warunki rozliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo Studenci Wydziału EAIiIB studiów stacjonarnych

Pierwszego i Drugiego stopnia

Warunkiem rozliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 jest:

– zaliczenie wszystkich przedmiotów (wpisane oceny do WD, USOS do dnia 21.02.2020 r.)

–  deficyt punktów (dopuszczalny 15 ECTS) – wpisane oceny do WD, USOS i złożenie w Dziekanacie podania do Prodziekana od  kierunku o zgodę na wpis na semestr letni z deficytem punktów. Podania do Dziekanatu przekazywane są przez starostę roku do dnia 26.02.2020 r.

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze letnim 2019/2020 po uzyskaniu pozytywnej decyzji na złożone podanie powinni dokonać wpłaty na odpowiednie subkonto widoczne po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu do dnia 15 marca.

Przedmiot powtarzany zostanie dopisany studentowi do WD dopiero po dokonaniu wpłaty!

Proszę dokonać wpłaty dopiero wówczas, gdy po zalogowaniu się do WD będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty za powtarzany przedmiot. !!!

Tytuł przelewu powinien być identyczny z tytułem widniejącym przy danym subkoncie.

Każdy student posiada swoje indywidualne subkonto.

Składanie podań do Prodziekanów od kierunków upływa w dniu 26.02.2020 r. – termin nieprzekraczalny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wobec studentów, którzy nie dopełnią formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.