Warunki rozliczenia semestru zimowego - rok akademicki 2020/2021

 

Szanowni Państwo Studenci Wydziału EAIiIB studiów stacjonarnych Pierwszego i Drugiego stopnia

Warunkiem rozliczenia semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów (wpisane oceny do WD, USOS do dnia 26.02.2021 r.)
  • deficyt punktów (dopuszczalny 15 ECTS) – wpisane oceny do WD, USOS i złożenie do dnia 26.02.2021 r. do Prodziekana od kierunku podania o zgodę na wpis na semestr letni z deficytem punktów.

 

Studenci powtarzający przedmiot w semestrze letnim 2020/2021 po uzyskaniu pozytywnej decyzji na złożone podanie powinni dokonać wpłaty do dnia 15 marca na odpowiednie subkonto widoczne w WD, USOS.

Opłaty można dokonać dopiero gdy w systemie będzie widoczne subkonto przypisane do opłaty za powtarzany przedmiot !!!

Przedmiot powtarzany zostanie dopisany studentowi do WD, USOS dopiero po zaksięgowaniu wpłaty !!!

 

Termin składania podań do Prodziekanów upływa w dniu 26.02.2021 r. – termin nieprzekraczalny !!!

Wobec studentów, którzy nie dopełnią formalności rozpocznie się procedura skreślenia z listy studentów.

Oryginały dokumentów można składać w dniach dyżuru w dziekanacie (po zarezerwowaniu terminu wizyty korzystając z formularza rezerwacji online) lub do skrzynki (Dokumenty dla dziekanatu) w pokoju nr 25 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Od godz. 14 do skrzynki przy portierni w budynku B1