Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (1)