Terminy składania wniosków o stypendia na semestr zimowy 2022/2023

Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (do pobrania)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć w USOSweb, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalnej wraz z pełną dokumentacją.
Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich (https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/)

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w USOSweb, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalnej wraz oryginałem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do wglądu.

Sposoby dostarczenia dokumentów w powyższych sprawach do Sekcji Socjalnej (B1 pok.26):

– poprzez osobiste dostarczenie ich do Sekcji, po wcześniejszej rezerwacji terminu w systemie rezerwacji terminu online na stronie Wydziału (należy wybrać usługę: Sekcja socjalna):

– poprzez umieszczenie dokumentów (w kopercie formatu A4 lub w koszulce foliowej z dopiskiem: Stypendia) w skrzynce znajdującej się tuż obok drzwi pokoju nr 26 w budynku B1

– wysłanie dokumentów na adres Wydziału:

AGH

Wydział EAIiIB

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja SocjalnaUwaga!

    Prosimy nie zszywać zszywaczem dokumentów.
    Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt z Sekcją Socjalną: foszczka@agh.edu.pl lub (48) 12 617-41-70