Terminy składania podań na semestr letni - studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne – Terminy składania podań na semestr letni 2019/2020

DO 21 LUTEGO:

  • Podania o wpis na kolejny semestr po odbytym urlopie
  • Podania o rozłożenie czesnego na raty (odpowiednio udokumentowane, pod warunkiem terminowego wywiązywania się z wcześniejszych zobowiązań, możliwe dwukrotnie w trakcie trwania studiów).
  • Podania o reaktywację na studia

DO 29 LUTEGO

Podania o wpis na kolejny semestr z deficytem punktów ECTS (maksymalny deficyt: 13 pkt)

 DO 14 MARCA:

  • Podania o przepisanie przedmiotu (odpowiednio udokumentowane)

Podania powinny być skierowane do P. Prodziekana od kierunku Elektrotechnika, którym jest P. dr hab. inż. Robert Stala.

Wzory najczęściej używanych podań są do pobrania na naszej stronie internetowej. Każde podanie można edytować w razie potrzeby.

Proszę o dostosowanie się do powyższych terminów