System ATLAS wspomagający uczenie głębokie przekazany Wydziałowi przez firmę Huawei

Rezultatem współpracy z Huawei jest bezpłatne pozyskanie i instalacja systemu ATLAS wspomagającego uczenie głębokie.

Sprzęt komputerowy przekazany nieodpłatnie przez firmę Huawei dla AGH będzie służył pracownikom naukowym w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału EAIIB do prowadzenia badań nad sztuczną inteligencją, sztucznymi sieciami neuronowymi oraz analizą i rozpoznawaniem obrazów. Są to dwa serwery A800, dwa komputery A500 oraz 15 stacji A200. Zasoby te będą również wykorzystane do celów dydaktycznych na kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna w wymienionych obszarach badawczych, a także przez dyplomantów w trakcie pracy nad projektami dyplomowymi oraz doktorantów i zainteresowanych tą tematyką studentów z kół naukowych.

Informacje o systemie ATLAS znajdują się TUTAJ.