Sukces naszej studentki w konkursie "Najlepsi z najlepszych! 4.0"

Niezmiernie milo nam poinformować o sukcesie naszej studentki Pani Dominiki Ciupek.
Pani Dominika została laureatką programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

Opiekunem projektu jest dr inż. Tomasz Pięciak

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.„Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Nie jest to pierwsze ogólnopolskie wyróżnienie Studentki. Warto też nadmienić, iż praca inżynierska Pani Dominiki została oceniona z pełnym uznaniem przez recenzenta zewnętrznego z NYU School of Medicine (Nowy Jork).