Sukces Koła Sep w zawodach strzeleckich

Corocznym zwyczajem, Koło 65 Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Kraków (SEP), które działa przy Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału EAIiIB AGH, brało udział w Mistrzostwach Strzeleckich Oddziału Krakowskiego SEP.
Tegoroczne IX Mistrzostwa odbyły się 13 maja (piątek!) na strzelnicy sportowej „Na Pasterniku”. Każde z Kół SEP wystawiło drużynę trzyosobową. Koło nr 65 reprezentowali: Artur Gancarz, Mikołaj Skowron i Tadeusz Wojsznic. Owocem starań jest puchar i dyplom za zajęcie I miejsca w rankingu punktowym Kół SEP o/Kraków w strzelaniu z karabinka „Kbks”, pistoletu sportowego „psp” oraz karabinu kompozytowego. Artur Gancarz zdobył również puchar za II miejsce generalnie spośród ponad setki uczestników oraz medal za sumaryczną punktację z obu karabinków.