Stypendium dla ukraińskich dziewczyn w STEM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Fundacja Edukacyjna Perspektywy [3] i firma Intel [4] – w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii – ruszają z nowym programem stypendialnym dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics).

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” [5] skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2022 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

REKRUTACJA ONLINE [6]

do 10 września 2022 wraz z zaświadczeniem z uczelni!

Na program składają się:
🔹 10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie (łącznie 20.000 PLN brutto wypłacane jednorazowo) na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju,
🔹 warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,
🔹 sesje doradztwa zawodowego oraz udział w mentoringowym Programie Buddies,
🔹 bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2023 – największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

Do programu „New Technologies for Women – Ukraine” mogą aplikować:


🔸 pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
🔸 pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2022/2023,
🔸 kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
🔸 posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
🔸 dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

Rekrutacja do programu „New Technologies for Women – Ukraine” jest dwuetapowa:

⭐ ETAP I (od 16 sierpnia do 10 września 2022) – przyjmowanie wniosków on-line poprzez formularz elektroniczny na stronie Projektu:
www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine [7]/ oraz weryfikacja formalna wniosków.

⭐ ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 50 laureatek w drodze konkursu zgłoszeń.


Więcej informacji i regulamin programu:
www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/rul [9]es/ [10]


Koordynatorka programu:  

Agnieszka Cichocka, a.cichocka@perspektywy.pl

Zespół Perspektywy Women in Tech

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/c/c7psuc15jv/20131fpofo
[2] https://link.freshmail.mx/p/20131fpofo/7xo81rh3fm
[3] https://link.freshmail.mx/c/qg4p7jcqns/20131fpofo
[4] https://link.freshmail.mx/c/zw5vwvrgyw/20131fpofo
[5] https://link.freshmail.mx/c/76izqmh0i1/20131fpofo
[6] https://link.freshmail.mx/c/lf5g9c8313/20131fpofo
[7] https://link.freshmail.mx/c/tkyody54vp/20131fpofo
[8] https://link.freshmail.mx/c/msgz5sxgbg/20131fpofo
[9] https://link.freshmail.mx/c/94zpmf0dgc/20131fpofo
[10] https://link.freshmail.mx/c/7j22ilw6so/20131fpofo
[11] https://link.freshmail.mx/r/20131fpofo/7xo81rh3fm