Stypendia GFPS w Niemczech, termin zgłoszeń: 15.05.2022

Stowarzyszenia GFPS informuje o naborze na semestralne stypendium naszego Stowarzyszenia w Niemczech w semestrze zimowy 2022/2023. Termin zgłoszeń upływa 15.05.2022. Dokładne  informacje znajdują się na stronie gfps.pl/info/

Program stypendialny jest skierowany do studentów i doktorantów wszystkich kierunków oraz asystentów naukowych, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny – w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru – oraz opiekę Grupy Lokalnej GFPS na uczelni goszczącej.

Termin składania wniosków upływa 15.05.2022. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail: komisja.stypendialna@gfps.pl.