Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Informację o warunkach i trybie rekrutacji oraz limitach na poszczególnych kierunkach studiów znajdują się na stronie:


Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia

Dla wszystkich kandydatów na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany egzamin wstępny, który odbędzie się 1 i 10 lutego 2020 r. Miejsce i godzina egzamin zostanie podana kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja. 


Przykładowe pytania na egzamin wstępny na studia drugiego studia, na ich jej podstawie będą przygotowywane zestawy egzaminacyjne.


Kierunek Pytania
Automatyka i Robotyka
pobierz (j. polski), download (in English)
Elektrotechnika
Informatyka pobierz (j. polski), download (in English)
Inżynieria Biomedyczna
pobierz
Mikroelektronika w Technice i Medycynie
pobierz


Egzaminy wstępne będą miały postać testu wyboru, który oceniany będzie w skali 0-100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowy czas trwania, forma testu, liczba pytań oraz zasady punktowania dla każdego z kierunków będą obowiązywały zgodnie z tabelą poniżej

Kierunek studiów Czas trwania Forma Liczba pytań Zasady punktowania
Automatyka i Robotyka 60 min test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi 25
 • 1 punkt - za każdą odpowiedź poprawną przy czterech odpowiedziach poprawnych;
 • 4/3 punktu - za każdą odpowiedź poprawną przy trzech odpowiedziach poprawnych;
 • 2 punkty - za każdą odpowiedź poprawną przy dwóch odpowiedziach poprawnych;
 • 4 punkty - za odpowiedź poprawną przy jednej odpowiedzi poprawnej;
 • 0 punktów - zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej (niezależnie od zaznaczenia innych odpowiedzi poprawnych w tym pytaniu) lub nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi w pytaniu.
Elektrotechnika 90 min testu jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi 50
 • 2 punkty - za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami,;
 • 0 punktów - za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów - w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów - za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
Informatyka 75 min test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi 25
 • 4 punkty - za zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi i tylko takich;
 • 2 punkty - za zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi w liczbie o 1 mniejszej niż właściwa oraz braku zaznaczenia nieprawidłowych odpowiedzi;
 • 0 punktów - za brak poprawnej odpowiedzi (w przypadku dwóch lub więcej poprawnych odpowiedzi w danym pytaniu, za brak zaznaczenia dwóch lub więcej spośród tych poprawnych odpowiedzi) lub zaznaczeniu jakiejkolwiek błędnej odpowiedzi.
Inżynieria Biomedyczna 60 min testu jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi 50
 • 2 punkty - za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami;
 • 0 punktów - za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów - w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów - za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
Mikroelektronika w Technice i Medycynie
100 min

Pytania testowe oraz zadania otwarte

30 pytań testowych, 9 zadań otwartych
 • 100 punktów
 • Punktacja za konkretne zadania będzie podana na arkuszach egzaminacyjnych.


UWAGA: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów

Po przyjęciu na studia następuje podział na specjalności. Podział na specjalności na wszystkich kierunkach studiów odbywać się będzie na podstawie złożonych deklaracji studentów ze wskazaniem specjalności głównej i alternatywnych. O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie liczba miejsc i wartość wskaźnika rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności na specjalność będą przyjmowane osoby z większym wskaźnikiem rekrutacji (wg list rankingowych opracowanych na podstawie deklaracji).

Minimalna ilość osób do uruchomienia danej specjalności to 15 osób.


Limity przyjęć na poszczególne specjalności - plik PDF.


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.