Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH
Inżynieria Biomedyczna

Typ: studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Obszar zastosowań Inżynierii Biomedycznej obejmuje różnorodne aspekty zastosowań wielu gałęzi techniki w medycynie i ochronie zdrowia.
Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne,  wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.


Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie elektroniki, informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem a także obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie.

Szczególną cechą studiów na Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.

W ramach studiów II stopnia trwających 3 semestry prowadzone jest kształcenie specjalistyczne według różnych programów. Przystępując do studiów II stopnia kandydat wybiera jedną z czterech specjalności:

 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologie
 • Emerging Health Care TechnologiesPodstawowe oraz kierunkowe treści kształcenia realizowane są w poszczególnych latach w ramach przedmiotów obowiązkowych. Szczegółowy program studiów jest opracowywany, modyfikowany i zatwierdzany przez Radę Programową MSIB. Studia II stopnia zakończone są obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej są przygotowani do pracy:

 • na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • w jednostkach służby zdrowia na stanowiskach ekspertów i dyrektorów technicznych odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • w jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe,
 • w przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach audytorskich i akredytacyjnych w zakresie techniki medycznej,
 • w jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.
Archiwalne informacje dotyczące studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna znajdują się na starej stronie Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Aktualne informacje są umieszczane na stronie Wydziałowej, jak dla pozostałych kierunków.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.