Strona główna wydziału
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
PL   EN
Strona główna AGH

Egzamin dyplomowy


Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par. 26  Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje:

  1. prezentację pracy dyplomowej;
  2. dyskusję nad pracą;
  3. sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wykaz przykładowych pytań dla egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2016/17 po studiach pierwszego stopnia:

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych dostępne dla studentów Wydziału są dostępne w Wydziałowym Systemie Prac Dyplomowych:

http://pracedyplomowe.eaiib.agh.edu.pl/


Wymagania dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania (pobierz PDF). Wzory załączników do Zasad Dyplomowania (pobierz PDF).


Uwaga:
1. Prace wieloosobowe mogą być realizowane tylko w przypadku tematów już podjętych przez studentów!

2. Przy składaniu dokumentów należy pamiętać również o  oświadczeniu o udzieleniu uczelni praw do publikacji dokumentacji .

3. Studenci studiów II stopnia nie muszą składać  informacji o miejscu praktyk , za wyjątkiem kiedy były one realizowane w trakcie studiów II stopnia.


Wzory dokumentów w wersji edytowalnej:


Zarządzenie Rektora ws. wydawania dyplomów i suplementów

Konkurs na najlepszego absolwenta Wydziału w latach 2016-2020. Tworzymy elitę studencką Wydziału

Konkurs na najlepszego absolwenta Wydziału
w latach 2016-2020
Tworzymy elitę studencką Wydziału

W roku akademickim 2016/2017 rozpoczynamy konkurs  na najlepszego absolwenta naszego Wydziału. Chcemy wybrać elitę studencką Wydziału, studentów najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki w nauce, studentów przyczyniających się do rozwoju Wydziału.
Tworzymy elitarny zespół studentów, którym Wydział będzie mógł się pochwalić w kontaktach z instytucjami, przedsiębiorcami, podczas współpracy z zagranicą.

Jeżeli studiujesz aktualnie na drugim roku – to jest to konkurs dla Ciebie!

Zasady są bardzo proste:

  • Konkurs jest dedykowany dla studentów studiujących aktualnie na  drugim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
  • Wyłoniona grupa najlepszych studentów (absolwentów 2 roku) bierze udział w rywalizacji w kolejnych latach, aż do ukończenia studiów drugiego stopnia.
  • Sposób wyłaniania najlepszych studentów będzie odbywać się zgodnie z zapisami regulaminu (wyniki w nauce – waga 90%, aktywność naukowa – 5%, udział w życiu sportowo-kulturalnym – 5%)
  • Po zakończeniu każdego roku akademickiego – w czasie trwania konkursu – najlepszy student w danym roku akademickim otrzymuje wyróżnienie w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto; po zakończeniu całego konkursu najlepszy absolwent otrzymuje nagrodę w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.
  • Konieczne jest samodzielne zgłoszenie się kandydata do konkursu.


Wszelkie informacje dotyczące konkursu (regulamin, tryb zgłaszania, zasady oceniania, skład Komisji Konkursowej) będą publikowane na stronie internetowej Wydziału.

Pomysłodawcą konkursu i sponsorem nagród jest pan Eugeniusz Grolewski, Przyjaciel Wydziału, właściciel firmy InterMed Krynica Zdrój.

Współautorem idei tworzenia elity studentów jest prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, były rektor AGH.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. A. Mickiewicza 30
Pawilon B-1
30-059 Kraków

Strona internetowa Wydziału EAIiIB stosuje pliki cookies (ciasteczka). Są one wymagane do poprawnego jej funkcjonowania.
Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i kliknij ZGADZAM SIĘ, aby niniejsza informacja nie pojawiała się.
Możesz również określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.