Spotkanie informacyjne w sprawie stypendium The ABB JürgenDormann Foundation dla studentów I roku Wydziału EAIiIB

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału EAIiIB, dotyczące wymagań oraz trybu składania aplikacji o przyznanie stypendium fundacji ABB JDF w roku 2021, odbędzie się w dniu 17.03.2021 (środa) o godz. 20:00 na platformie MS Teams.

Spotkanie będą prowadzić: Pani mgr Anna Curyło (ABB JDF) oraz Pan dr hab. inż. Paweł Zydroń (WEAIiIB AGH).

Zapraszamy wszystkich Studentów naszego Wydziału, zainteresowanych złożeniem wniosku o to stypendium.

Link do spotkania (logowanie przez adres w domenie student.agh.edu.pl):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAzMjZiODktOWY1OC00YjliLWIzMjAtZTgwOGY2ODkyODNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%225e6c0fe2-7b9b-415f-b0f6-86d1dbe55882%22%7d