Seminarium naukowe Profesora Grzegorza Masłowskiego
Parametry i modelowanie wyładowań atmosferycznych w zastosowaniach inżynieryjnych

Uprzejmie zapraszamu do udziału w seminarium naukowym Sekcji IEEE DEIS ( Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Poland
na którym w dniu 21 Kwietnia 2021 r. godz. 13:30 Pan Profesor Grzegorz Masłowski –  Kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Politechniki Rzeszowskiej wygłosi referat nt:

Parametry i modelowanie wyładowań atmosferycznych w zastosowaniach inżynieryjnych

Streszczenie: W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie charakterystyka wyładowań atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów głównych składowych odpowiedzialnych za transport ładunku elektrycznego w kanale piorunowym (kombinacja lidera i wyładowania głównego, prąd długotrwały i składowe typu M). Opisane parametry wyładowań piorunowych rozpatrzone zostaną w kontekście ich różnego wykorzystania w obowiązujących standardach dotyczących ochrony odgromowej obiektów naziemnych i statków powietrznych (IEC, IEEE, CIGRE, DO-160). W drugiej części prezentacji przedstawione będą współczesne trendy w modelowaniu oddziaływań piorunowych na różnego typu obiekty techniczne. Jako przykład badań komputerowych i eksperymentalnych przedstawione zostaną symulacje przepięć atmosferycznych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych indukowanych pobliskimi wyładowaniami doziemnymi oraz pomiary rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym obiektu budowlanego i dołączonej instalacji elektroenergetycznej (linia kablowa nN/transformator/linia napowietrzna SN), przeprowadzone na poligonie badawczym w Hucie Poręby k/Dynowa należącym do Politechniki Rzeszowskiej.

Seminarium będzie realizowane na platformie MS TEAMS.
zachęcam również do przekazania powyższej informacji o seminarium, wszystkim zainteresowanym Państwa współpracownikom.

________________________________________________________________________________
Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania: link