Rozstrzygnięciem konkursu dla młodych naukowców

       W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla młodych naukowców w ramach grantów dziekańskich finansowanych z subwencji badawczej na 2021 r.  informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach w/w subwencji.

Listy osób zostały przekazane do Sekretariatów Katedr.