Rejestracja na anglojęzyczne przedmioty obieralne/ elective subjects registration

Instrukcja zapisów na anglojęzyczne przedmioty obieralne: instrukcja w języku polskim

Token registration manual: english version

Zapisy studentów na obieralne przedmioty obcojęzyczne UBPO

W semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020, część studentów realizuje obieralny przedmiot obcojęzyczny wybierany z Uczelnianej Bazy przedmiotów Obieralnych (UBPO).

Zasady zapisów na obieralne przedmioty obcojęzyczne UBPO:

 • Wybór przedmiotów będzie odbywać się w systemie USOSweb za pośrednictwem rejestracji żetonowej. Przedmiot można wybrać logując się do systemu USOSweb na stronie: https://web.usos.agh.edu.pl
 • Uwaga: studenci logujący się po raz pierwszy w systemie USOSweb muszą posiadać konto w domenie student.agh.edu.pl. Instrukcja logowania dostępna jest na stronie: https://login.usos.agh.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fweb.usos.agh.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Findex&locale=pl
 • Zapisy dla studentów rozpoczną się 7 stycznia 2020 – wtorek (godz. 12:00) i potrwają do 3 lutego 2020 – poniedziałek (godz. 23:59).
 • Studenci wybierają przedmioty zgodnie z niżej podaną specyfikacją, w zależności od Wydziału i kierunku (specjalności) na której studiują.
 • Każdy żeton odpowiada jednemu punktowi ECTS.
 • Każda aplikacja studenta na przedmiot akceptowana jest przez właściwego Prodziekana Wydziału.
 • Informacja o zaakceptowaniu aplikacji przez Prodziekana Wydziału i zapisaniu na przedmiot dostępna będzie po zalogowaniu w systemie USOSweb w terminie 12 lutego 2020 r.
 • Dodatkowa tura zapisów, dla studentów, którzy nie uzyskali akceptacji Prodziekana Wydziału lub nie zdążyli założyć aplikacji w turze podstawowej rozpocznie się 13 lutego (godz. 12:00) i będzie trwać do 16 lutego 2020 r. (godz. 23:59).

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej:

Computer Science – pierwszy stopień, I rok 2 semestr : należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 3 ECTS.

Przyznane żetony: 5

Nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich przyznanych żetonów

Registration for AGH UST International Courses

In summer semester 2019/2020 students of particular faculties are obliged to choose elective courses from the AGH UST International Courses offer.

Rules of registration for AGH UST International Courses:

 • Courses are available in USOSweb system and can be chosen through a token registration at the following website https://web.usos.agh.edu.pl ;
 • Note: students who will log to USOSweb system for the first time, need to have their email account under the student.agh.edu.pl . The instruction on how to log to the system is available online at: https://login.usos.agh.edu.pl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fweb.usos.agh.edu.pl%2Fkontroler.php%3F_action%3Dlogowaniecas%2Findex&locale=pl ;
 • Registration starts on 7 January 2020 at 12:00 p.m. and ends on 3 February 2020 at 23:59 p.m.;
 • Students are obliged to choose courses according to the below information, depending on their Faculty and field of study (major);
 • Each token corresponds to 1 ECTS credit;
 •  Each student’s application has to be approved by the Dean of the Faculty;
 • Information concerning approval and registration for a chosen course(s) will be available in USOSweb system on 12 February 2020;
 • The second registration round for students whose applications were rejected by the Dean of the Faculty or for those who failed to submit their applications during the first registration round starts on 13 February 2020 at 12:00 p.m. and ends on 16 February at 23:59 p.m.

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering:

Computer Science – first-cycle degree programme, Year 1, semester 2: choose humanistic course for minimum 3 ECTS.

Granted tokens: 5

Students are not obliged to use all the granted tokens