RADA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

 1. 7 listopada 2019
 2. 5 grudnia 2019
 3. 9 stycznia 2020
 4. 6 lutego 2020
 5. 5 marca 2020
 6. 2 kwietnia 2020
 7. 7 maja 2020
 8. 4 czerwca 2020
 9. 2 lipca 2020
 10. 27 sierpnia 2020
Lista dyskusyjna

Każdy zarejestrowany członek Rady Dyscypliny AEE może wysłać list na adres rdaee@eaiib.agh.edu.pl. Otrzymają go wszyscy pozostali zarejestrowani członkowie listy dyskusyjnej Rady Dyscypliny AEE.

Zwracamy uwagę, że lista dyskusyjna jest listą zamkniętą co oznacza, że prawo do pisania na listę posiadają wyłącznie zarejestrowani członkowie Rady. Użycie niezarejestrowanego adresu e-mail spowoduje odrzucenie listu, a nadawca otrzyma powiadomienie o tym fakcie.

W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem listy lub w sprawach dopisania lub wypisania się z listy dyskusyjnej proszę kontaktować się z administratorem listy pod adresem serwis@eaiib.agh.edu.pl.

 1. Sroka Ryszard, dr hab. inż. Przewodniczący
 2. Gajda Janusz, prof. dr hab. inż. zastępca przewodniczącego
 3. Wincza Krzysztof, prof. dr hab. inż. zastępca przewodniczącego
 4. Baszyński Marcin, dr hab. inż.
 5. Bień Andrzej, dr hab. inż.
 6. Brudnik Andrzej, dr hab. inż.
 7. Duda Józef, dr hab. inż.
 8. Duda Krzysztof, dr hab. inż.
 9. Galias Zbigniew, prof. dr hab. inż.
 10. Gas Piotr, dr inż.
 11. Gorgoń Marek, prof. dr hab. inż.
 12. Grela Jakub, dr inż.
 13. Gruszczyński Sławomir, prof. dr hab. inż.
 14. Gryboś Paweł, prof. dr hab. inż.
 15. Jamro Ernest, dr hab. inż.
 16. Jaworek-Korjakowska Joanna, dr hab. inż.
 17. Kłeczek Rafał, dr inż.
 18. Kmon Piotr, dr hab. inż.
 19. Konieczny Jarosław, dr hab. inż.
 20. Kos Andrzej, prof. dr hab. inż.
 21. Kowalczyk Konrad, dr inż.
 22. Krehlik Przemysław, dr hab. inż.
 23. Kucewicz Wojciech, prof. dr hab. inż.
 24. Machowski Witold, dr hab. inż.
 25. Maj Piotr, dr hab. inż.
 26. Miśkowicz Marek, dr hab. inż.
 27. Nowak Wiesław, dr hab. inż.
 28. Oprzędkiewicz Krzysztof, dr hab. inż.
 29. Piłat Adam, dr hab. inż.
 30. Rączka Waldemar, dr hab. inż.
 31. Rotter Paweł, dr hab. inż.
 32. Russek Paweł, dr hab. inż.
 33. Rydosz Artur, dr hab. inż.
 34. Sibielak Marek, dr hab. inż.
 35. Skowroński Witold, dr hab. inż.
 36. Skruch Paweł, dr hab. inż.
 37. Skulimowski Andrzej Maciej, prof. dr hab. inż.
 38. Smolarz Robert, mgr inż.
 39. Stala Robert, dr hab. inż.
 40. Szczygieł Robert, dr hab. inż.
 41. Śliwczyński Łukasz, dr hab. inż.
 42. Zakrzewska Katarzyna, prof. dr hab. inż.
 43. Zydroń Paweł, dr hab. inż.
 44. Żołądź Mirosław, dr hab. inż.
Stan na dzień 16.12.2019 r.