RADA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

 • 3 grudzień 2020
 • 14 stycznia 2021
 • 4 lutego 2021
 • 4 marca 2021
 • 8 kwietnia 2021
 • 6 maja 2021
 • 10 czerwca 2021
 • 1 lipca 2021
 • 9 września 2021
 • 7 października 2021
 • 4 listopada 2021
 • 2 grudnia 2021
Lista dyskusyjna

Każdy zarejestrowany członek Rady Dyscypliny AEE może wysłać list na adres rdaee@eaiib.agh.edu.pl. Otrzymają go wszyscy pozostali zarejestrowani członkowie listy dyskusyjnej Rady Dyscypliny AEE.

Zwracamy uwagę, że lista dyskusyjna jest listą zamkniętą co oznacza, że prawo do pisania na listę posiadają wyłącznie zarejestrowani członkowie Rady. Użycie niezarejestrowanego adresu e-mail spowoduje odrzucenie listu, a nadawca otrzyma powiadomienie o tym fakcie.

W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem listy lub w sprawach dopisania lub wypisania się z listy dyskusyjnej proszę kontaktować się z administratorem listy pod adresem serwis@eaiib.agh.edu.pl.

Przewodniczący:

         dr hab. inż. Sroka Ryszard, prof. AGH (WEAIiIB)

Zastępcy Przewodniczącego:

 1. dr hab. inż. Zydroń Paweł, prof. AGH (WEAIiIB)
 2. prof. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (WIEiT)

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Gajda Janusz (WEAIiIB)
 2. prof. dr hab. inż. Galias Zbigniew (WEAIiIB)
 3. prof. dr hab. inż. Gorgoń Marek (WEAIiIB)
 4. prof. dr hab. inż. Skulimowski Andrzej Maciej (WEAIiIB)
 5. prof. dr hab. inż. Gruszczyński Sławomir (WIEiT)
 6. prof. dr hab. inż. Gryboś Paweł (WEAIiIB)
 7. prof. dr hab. inż. Kos Andrzej (WIEiT)
 8. prof. dr hab. inż. Zakrzewska Katarzyna (WIEiT)
 9. dr hab. inż. Bania Piotr, prof. AGH (WEAIiIB)
 10. dr hab. inż. Baranowski Jerzy, prof. AGH (WEAIiIB)
 11. dr hab. inż. Baszyński Marcin, prof. AGH (WEAIiIB)
 12. dr hab. inż. Bień Andrzej, prof. AGH (WEAIiIB)
 13. dr hab. inż. Chmiel Wojciech, prof. AGH (WEAIiIB)
 14. dr hab. inż. Duda Józef, prof. AGH (WEAIiIB)
 15. dr hab. inż. Duda Krzysztof, prof. AGH (WEAIiIB)
 16. dr hab. inż. Jaworek-Korjakowska Joanna, prof. AGH (WEAIiIB)
 17. dr hab. inż. Kmon Piotr, prof. AGH (WEAIiIB)
 18. dr hab. inż. Kucharska Edyta, prof. AGH (WEAIiIB)
 19. dr hab. inż. Kwiecień Joanna, prof. AGH (WEAIiIB)
 20. dr hab. inż. Maj Piotr, prof. AGH (WEAIiIB)
 21. dr hab. inż. Miśkowicz Marek, prof. AGH (WEAIiIB)
 22. dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof, prof. AGH (WEAIiIB)
 23. dr hab. inż. Piłat Adam, prof. AGH (WEAIiIB)
 24. dr hab. inż. Rotter Paweł, prof. AGH (WEAIiIB)
 25. dr hab. inż. Skruch Paweł, prof. AGH (WEAIiIB)
 26. dr hab. inż. Szczygieł Robert, prof. AGH (WEAIiIB)
 27. dr hab. inż. Kowalczyk Konrad, prof. AGH (WIEiT)
 28. dr hab. inż. Machowski Witold, prof. AGH (WIEiT)
 29. dr hab. inż. Russek Paweł, prof. AGH (WIEiT)
 30. dr hab. inż. Rydosz Artur, prof. AGH (WIEiT)
 31. dr hab. inż. Skowroński Witold, prof. AGH (WIEiT)
 32. dr hab. inż. Staszek Kamil, prof. AGH (WIEiT)
 33. dr hab. inż. Swatowska Barbara, prof. AGH (WIEiT)
 34. dr hab. inż. Wiśniowski Piotr, prof. AGH (WIEiT)
 35. dr hab. inż. Worek Cezary, prof. AGH (WIEiT)
 36. dr inż. Bauer Waldemar (WEAIiIB)
 37. dr inż. Gas Piotr (WEAIiIB)
 38. dr inż. Klempka Ryszard (WEAIiIB)
 39. dr inż. Kłeczek Rafał (WEAIiIB)
 40. dr inż. Brzozowski Ireneusz (WIEiT)
 41. dr inż. Dąbrowska-Boruch Agnieszka (WIEiT)
 42. dr hab. inż. Buratowski Tomasz, prof. AGH (WIMiR)
 43. dr hab. inż. Giergiel Mariusz, prof. AGH (WIMiR)
 44. dr hab. inż. Konieczny Jarosław, prof. AGH (WIMiR)
 45. dr hab. inż. Sibielak Marek, prof. AGH (WIMiR)
 46. mgr inż. Gajoch Grzegorz (Samorząd Doktorantów AGH)
Stan na dzień  5.01.2021 r.