Projekt Spinaker

Z wielką przyjemnością informujemy, że Konsorcjum Wydział EAIiIB AGH, Katedra Automatyki i Robotyki, Instytutem Informatyki oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet otrzymało dofinansowanie z programu NAWA SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Kwota 571 350 zł zostanie przeznaczona na organizację zaawansowanych kursów z obszaru sztucznej inteligencji.

Koordynatorem projektu jest dr hab inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH.

Główne zadania w projekcie to m.in.: realizacja intensywnych międzynarodowych programów kształcenia w formule blended learning (z ang. mieszana metoda kształcenia) z zakresu podstawowych problemów sztucznej inteligencji w medycynie, robotyce, autonomicznych pojazdach, czy nowoczesnych systemów HPC. Proponowane kursy obejmują: Advanced artificial intelligence technologies in autonomous driving, healthcare and robotics, Advanced artificial intelligence technologies in Deep Learning and Natural Language Processing oraz Efficient usage of HPC systems in artificial intelligence and machine learning. Podczas kursów omówione zostaną możliwości kształcenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej oferty AGH, aplikowanie na studia doktoranckie do Szkoły Doktorskiej AGH, możliwości otrzymania dofinansowania w tym zakresie, czy elementy historii i kultury polskiej z zajęciami z języka polskiego.

W projekcie weźmie udział 15 uczelni zagranicznych (z USA, Tajwanu, Japonii, Chin, Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Jordanii) oraz co najmniej 450 studentów/doktorantów zagranicznych, w tym 45 w formie stacjonarnej. Szczególne zainteresowanie poświęcone zostanie studentom jak i pracownikom naukowym pochodzącym z Chin ze względu na ich znaczący udział w pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych przedstawianych na najbardziej znaczących konferencjach z obszaru AI. Najnowsze prognozy pokazują, że do roku 2030 to China staną się największą potęgą w obszarze IT/AI.