Program Seeds for the Future

(Przepraszamy program chwilowo zawieszony)

W imieniu firmy Huawei, zapraszamy studentów, do udziału w 7 edycji programu Seeds for the Future.

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów szkół wyższych oraz zachęcenie ich do rozwijania wiedzy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej. Laureaci mają szansę na zdobycie doświadczenia w naszej siedzibie w Shenzhen, a także możliwość kulturowego pobytu w Pekinie. Program prowadzony jest na świecie od 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem 108 krajów, angażując 30 tys. młodych osób z ponad 350 uczelni świata. W Polsce program prowadzimy od 2014 roku. Do tej pory odbyło się 6 edycji, w których udział wzięli uczestnicy z 13 szkół wyższych. Zadanie, jakie stawiamy przed nimi to napisanie na jeden ze wskazanych tematów. Dotychczas były to: cyberbezpieczeństwo, sieć 5G, nowe technologie w inteligentnych miastach, praca w chmurze, itp.

Inicjatywa na rzecz edukacji w zakresie ICT regularnie była doceniana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt z osobą zarządzająca programem z ramienia naszej firmy:

Marzena Śliz tel.: 600 975 843, e-mail: marzena.sliz@huawei.

Koordynatorem konkursu na Wydziale EAIiIB jest dr inż. Paweł Skrzyński