Naukowcy z Wydziału EAIiIB w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020

W przygotowanym przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem „Elsevier” prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators) – World’s TOP 2% Scientists 2020 – znalazło się kilku naukowców z naszego Wydziału.

Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Pierwsza lista ocenia całość dorobku naukowego od początku kariery do 2020 r. poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha czy liczba cytowań. Druga lista porządkuje autorów najczęściej cytowanych w minionym roku (tu 2020).

 

W pierwszym zestawieniu znajdują się:


Dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias
Dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. dr hab. Marek Ogiela
Dr hab. inż. Marek Florkowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH
Dr inż. Piotr Gas

Lista naukowców najczęściej cytowanych w 2020 r.


Dr hab. inż. Adam Głowacz, prof. AGH
Dr inż. Piotr Gas
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias
Dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH
Dr hab. inż. Marek Florkowski, prof. AGH
Prof. dr hab. Marek Ogiela
Dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH