Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Szukamy utalentowanych informatyków, aby nagrodzić ich pracę i zainspirować innych!
 
Fundacja Kościuszkowska Polska do 12 czerwca przyjmuje zgłoszenia do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.
 
Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:
 
  1. teoretyczne aspekty informatyki
  2. zastosowania informatyki.
 Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi 50 000 zł w każdej kategorii.
 
Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Nagroda im Lipskiego – Fundacja Kościuszkowska Polska (kfpoland.org)
 
Formularz zgłoszenia znajduje się w linku Zgłoszenie do Nagrody im. Witolda Lipskiego 2022 (jotform.com)