Nagroda dla monografii Pracowników Wydziału

Nagroda w konkursie ACADEMIA 2021

W 14. edycji konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021 Wydawnictwa zdobyły Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych.

Nagrodzona książka to monografia Barbary Florkowskiej, Romualda Włodka, Marka Florkowskiego i Macieja Kuniewskiego „WYSOKIE NAPIĘCIE W ELEKTROENERGETYCE. WYBRANE ZAGADNIENIA I OBLICZENIA” .

Konkurs towarzyszy Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021, które odbywały się równolegle z plenerową edycją Warszawskich Targów Książki, w dniach 9-12 września 2021 r. przed Pałacem Kultury i Nauki. Celem organizatorów jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku w roku 2019, 2020 i 2021. Do tegorocznej edycji konkursu o zgłoszono aż 130 publikacji nadesłanych przez 45 wydawców. Komisja Konkursowa oceniała książki pod względem: merytorycznym i dydaktycznym oraz harmonii estetycznej, kojarzącej elementy merytoryczne i techniczne zgłoszonych publikacji.

Serdecznie gratulujemy Autorom!