Młodzi naukowcy - rozstrzygnięcie konkursu

W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla młodych naukowców w ramach grantów dziekańskich finansowanych z subwencji badawczej na 2022 r. informujemy, że listy osób które otrzymały dofinansowanie w ramach w/w subwencji zostały przekazane do Sekretariatów Katedr.