Młodzi naukowcy otrzymają ministerialne stypendia

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród stypendystów – dwóch badaczy z wydziału EAIiIB, którzy przez trzy lata będą otrzymywać co miesiąc stypendium w wysokości 5390 zł.

Stypendia otrzymali:

    dr inż. Patryk Orzechowski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
    mgr inż. Marek Wodziński, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którym przyznał stypendium. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.

Stypendystom serdecznie gratulujemy !!!