Międzynarodowy Dzień Elektryka 2022

W dniu 6 czerwca 2022, w pawilonie B1 odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka 2022.

W trakcie uroczystości Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
otrzymał Statuetkę z medalem prof. St. Fryzego.

Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak przekazał medal 100-lecia SEP naszym zasłużonym profesorom.

Medal ten otrzymali:

Prof. Antoni CIEŚLA
Prof. Stanisław MITKOWSKI
Prof. Wojciech MITKOWSKI
Prof. Ryszard SROKA
Prof. Tomasz SZMUC
Prof. Ryszard TADEUSIEWICZ

a medal pamiątkowy im. Prof. M. KRUKOWSKIEGO otrzymał Dziekan Wydziału EAIiIB – dr hab. inż. Ryszard SROKA, prof. AGH.