Limity i średnie do stypendium Rektora

Szanowni Państwo,
 
 
W załączniku limity możliwych do przyznania stypendiów jak i min. średnie uprawniające do ubiegania się o stypendium Rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen.
 
Limityzałącznik .xml
Pismo Rektorazałącznik
 
Termin składania: 19.10.2020
 
Wnioski należy złożyć w pok. 25 do godz.14, po godz.14 można zostawić na portierni, lub wysłać pocztą na adres:

 

AGH Wydział EAIiIB

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sekcja socjalna