Konkurs "Zmierz H2 dla PGNiG"

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA Pana Arkadiusz Sekściński, ogłosił konkurs „Zmierz H2 dla PGNiG”.

Konkurs ma na celu opracowanie skutecznej, wysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody – w postaci urządzenia lub czujnika – pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność, przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.innvento.pl oraz www.pgnig.pl/innowacyjnosc.