Konkurs Prezydenta Bydgoszczy na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez Prezydenta Bydgoszczy konkursie na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu zgłaszane są prace obronione w roku akademickim 2019/2020, tj. od 1.10.2019 do 31.12.2020.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE I miejsce – 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE I miejsce – 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor w terminie do 31 marca 2021 roku. Należy ją dostarczyć osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/

a w załączniku niezbędne dokumenty.