Konkurs
na najlepszego absolwenta
Wydziału

Konkurs na najlepszego absolwenta Wydziału w latach 2016-2020. Tworzymy elitę studencką Wydziału

O konkursie

W roku akademickim 2016/2017 rozpoczynamy konkurs na najlepszego absolwenta naszego Wydziału. Chcemy wybrać elitę studencką Wydziału, studentów najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki w nauce, studentów przyczyniających się do rozwoju Wydziału.
Tworzymy elitarny zespół studentów, którym Wydział będzie mógł się pochwalić w kontaktach z instytucjami, przedsiębiorcami, podczas współpracy z zagranicą.

Jeżeli studiujesz aktualnie na drugim roku – to jest to konkurs dla Ciebie!

Zasady są bardzo proste:

  • Konkurs jest dedykowany dla studentów studiujących aktualnie na drugim roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
  • Wyłoniona grupa najlepszych studentów (absolwentów 2 roku) bierze udział w rywalizacji w kolejnych latach, aż do ukończenia studiów drugiego stopnia.
  • Sposób wyłaniania najlepszych studentów będzie odbywać się zgodnie z zapisami regulaminu (wyniki w nauce – waga 90%, aktywność naukowa – 5%, udział w życiu sportowo-kulturalnym – 5%)
  • Po zakończeniu każdego roku akademickiego – w czasie trwania konkursu – najlepszy student w danym roku akademickim otrzymuje wyróżnienie w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto; po zakończeniu całego konkursu najlepszy absolwent otrzymuje nagrodę w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.
  • Konieczne jest samodzielne zgłoszenie się kandydata do konkursu.

Pomysłodawcą konkursu i sponsorem nagród jest pan Eugeniusz Grolewski, Przyjaciel Wydziału, właściciel firmy InterMed Krynica Zdrój.

Współautorem idei tworzenia elity studentów jest prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, były rektor AGH.

REGULAMIN

Pełna treść Regulaminu Konkursu – pobierz

Zgłoszenie do konkursu

W celu zgłoszenia swojej kandydatury do konkursu wypełnij poniższy formularz:
https://www.eaiib.agh.edu.pl/studia,konkurs-absolwenta,formularz-zgloszeniowy.html

Komisja konkursowa

Komisja Konkursowa zostaje powołana przez dziekana wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

  • Prodziekan Wydziału EAIiIB ds. kształcenia,
  • Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów wydziału EAIiIB,
  • Przedstawiciel fundatora nagrody Firmy PHIE Intermed Eugeniusz Grolewski,
  • Sekretarz wyznaczony przez Dziekana Wydziału EAIiIB.

SPONSOR

Nagrody w I edycji konkursu ufundowane zostały przez firmę PHIE InterMed Eugeniusz Grolewski.