Konkurs na najlepszą prace dyplomową z zakresu elektromagnetyzmu w biologii i medycynie

Zachęcamy do udziału w konkursie prac dyplomowych z zakresu elektromagnetyzmu w biologii i medycynie.

Celem konkursu jest wsparcie, promowanie i motywowanie autorów najlepszych studenckich prac dyplomowych z tematyki obejmującej zakres zainteresowania Komisji K, tj.:

   – fizyczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych z systemami biologicznymi;
   – skutki biologiczne pól elektromagnetycznych;
   – mechanizmy leżące u podstaw działania pól elektromagnetycznych;
   – eksperymentalne systemy badań narażenia przez pola elektromagnetyczne;
   – ocena narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne;
   – zastosowania medyczne pól elektromagnetycznych w całym zakresie częstotliwości.


Do konkursu zapraszamy autorów prac dyplomowych, które zostały zgłoszone i obronione w roku akademickim 2021/22. Szczegóły konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Dla autorów najlepszych prac przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów  na stronie www:
https://ursik.pcz.pl/konkurs/o-konkursie