Konkurs IEEE na najlepszą prace dyplomową inżynierską

Zapraszamy Absolwentów Studiów I stopnia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą prace dyplomową inżynierską!

Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz GovTech Polska, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.
Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu naukowców, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE. Dyplom sygnowany przez PS IEEE oraz GovTech Polska jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców.

Prace dyplomowe złożone w konkursie będą podlegały ocenie merytorycznej oraz w przypadku zajęcia I miejsca na Wydziale zostaną skierowane na konkurs ogólnopolski. Prace dyplomowe które poruszają temat z zakresu sztucznej inteligencji (AI) będą automatycznie brały udział w równoległym konkursie ogólnopolskim na najlepsze prace w zakresu AI (AI 4 Science 2022).

Kto może wziąć udział: osoby które obroniły swoje prace dyplomowe inżynierskie w dniach od 1 Kwietnia 2021 do 31 Marca 2022,
Jakie prace można składać w konkursie: prace których oceny recenzji i opinii promotora wynoszą 5.0,
Zakres tematyczny prac: można składać prace ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale.

oficjalne ogłoszenie o konkursie : plik .pdf
regulamin konkursu: https://e4s2022.4scienceinstitute.org/Regulamin_eaiib_agh_e4s2022.pdf

więcej informacji o starszych edycjach konkursu: https://ieee.pl/?q=node/182