Kategoria "A" dla wszystkich dyscyplin na Wydziale

Mamy już wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Dyscyplinom:
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
Inżynieria Biomedyczna.
przyznano kategorię naukową A.

Jest to duży sukces pracowników naszego Wydziału, którym dziękujemy za zaangażowanie i włożoną pracę.